Súbory cookie používame na zlepšenie vašej skúsenosti s používaním našej webovej lokality. Ďalším prehliadaním tejto webovej lokality súhlasíte s použitím súborov cookie.
Ďalšie informácie OK

mtseriesMakita

DOLMAR - máme radi zeleň!

 

 

Porovnanie hodnôt výfukových plynov rôznych motorov

DOLMAR - máme radi zeleň!

Špičkové štvortaktné krovinorezy DOLMAR v porovnaní s dvojtaktnými

  1. Vírazne nižšie emisie výfukových
    (skleníkových) plynov!
  2. Nižšia spotreba!
  3. Nižšia hlučnosť!
  4. Nižšie vibrácie!

 

Emisné predpisy

Prispôsobenie pre každú krajinu

 
E.C.
  I (r. 2004-)
II (r. 2007-)
U.S.
CARB II (r. 2000-)
III (r. 2005-)
EPA II S (r. 2002-)
II F (r. 2005-)
III (r. 2010-)
Japonsko dobrovoľne
  I (r. 2003-)
II (r. 2011-)
graf č. 1

Pre Európu prišla do platnosti Etapa 2 v auguste 2007. V skutočnosti jej účinok nastal vo februári 2008 s tolerančným obdobím šiestich mesiacov.

Pre U.S.A., obidva predpisy EPA a CARB exhalačné predpisy sú v etape 2.

Predpisy CARB o unikajúcich emisiách boli účinné začiatkom roku 2005 ako etapa 3, a predpisy EPA sú plánované na rok 2010. Pre vašu informáciu, japonská etapa 2 Predpisov týkajúcich sa exhalátov je plánovaná na rok 2011, ako predpisy vlastného nariadenia.

 20042005200620072008200920102011
cc<20 300,4 300,4 300,4 50 50 50 50 50
20= 246,4 246,4 246,4 50 50 50 50 50
cc=>50 166,4 166,4 166,4 166,4 72 72 72 72

Oxidy dusíka

Z hľadiska chemického zahŕňa skupina oxidov dusíka oxid dusný N2O, ktorý sa významne uplatňuje ako skleníkový plyn, oxid dusnatý NO, dusičitý NO2 a dusičný N2O5. Pri sledovaní kvality ovzdušia sa pod termínom oxidov dusíka rozumie len oxid dusnatý NO a oxid dusičitý NO2, pričom ich sumárna koncentrácia v ppb je označovaná ako NOx.

HC – Hydrocarbon, Uhľovodík

20 ? cm3 < 50 HC+NOx

PredpisEtapa IEtapa II
Európa 2004 246 g/kWh 2007 50 g/kWh
U
S
CARB 1995 246 2000 72
2005
(Etapa III)
50
EPA 1997 246 2002
2005
238
50
Japan 2003 246 2011 50

U motorov s objemom valcov 50 cm3 alebo pre motory menšie pre ručné zariadenia sú predpisové hodnoty približne jedna pätina v porovnaní s predpisom v období, kedy prvé predpisy nadobudli platnosť.

Technológia, ktorá spĺňa emisné predpisy

Graf č. 2

Zvyčajne sú k dispozícii 3 spôsoby plnenia predpisov.

Prvý, je použiť 4-taktné motory ako sú motory DOLMAR Numazu a Honda, používajúce čistý benzín, a Stihl a Shindaiwa, používajúce zmiešané palivo.

Druhý, je použiť vrstvené preplachované 2-taktné motory. Takýmito sú Husqvarna-Zenoah, Mitsubishi a Kawasaki.

Tretí spôsob je vylepšiť tradičné 2-taktné motory a použiť tlmič výfuku s katalyzátorom.

Predpísanú hodnotu emisie exhalátov (50 gr./kWh) hravo zvláda 4-taktný motor DOLMAR s hodnotou 27 gr./kWh.

O koľko je 4-takt čistejší ako 2-takt?

Porovnanie hodnôt výfukových plynov rôznych motorov

Tento obrázok ukazuje čistotu 4-taktného motora DOLMAR.

Hodnota emisií HC a NOx tradičného 2-taktného motora poukazuje na emisie jedného z 10-tich 4-taktných motorov DOLMAR.

Dokonca hodnota vrstveného preplachovaného motora uvádza hodnotu jedného z dvoch 4-taktných motorov DOLMAR.

Tieto fakty nám ukazujú, aký vynikajúci je 4-taktný motor DOLMAR pri plnení emisných predpisov o exhalátoch.  

 

 Vlastnosti 4-taktného motora

Emisia exhalátov je o 90% nižšia ako u 2-taktných motorov.
Spotreba paliva je o 40% nižšia ako u 2-taktných motorov.
Hodnota hluku je nižšia ako 3-4 dBA v porovnaní s hodnotou u 2-taktných motorov.

 4-takt2-takt
Šetrnosť k život. prostrediu
Prevádzkové náklady
Úroveň hlučnosti
Hodnota vo výške ucha

87,7 dBA

91,0 dBA
Jednotková cena
Hmotnosť
Výkon

Vlastnosti 4-takt. motorov DOLMAR

  1. Dobrá odolnosť proti oteru a životnosť použitím postupu tvrdého chrómovania,
  2. zlepšená prachotesnosť použitím dvoch filtrov (špongiová vložka s plným povrchom a ďalšia plsťová vložka) vo vzduchovom čističi,
  3. zlepšená životnosť použitím ihlového ložiska na oboch stranách ojnice,
  4. zlepšená tepelná odolnosť použitím fluórového gumeného olejového tesnenia.

? hore